1 m² = 2 m²? Dat kan met PlusM²!

Keuringen

Overal waar mensen werken, doen zich risicosituaties voor. Goede arbeidsomstandigheden en arbeidsmiddelen zijn daarom onlosmakelijk verbonden met modern magazijnbeheer. Om letselrisico’s te beperken, heeft de overheid in de Arbo-wet regelgeving gedefinieerd op het gebied van arbeidsomstandigheden. Concrete voorschriften vinden we in het Arbobesluit, in het bijzonder Artikel 3.2 en 7.4A. Voor handhaving van de Arbo-wet voert de overheid een beleid van decentralisatie. Dit betekent dat de gebruiker zelf de verantwoordelijkheid draagt. Bij voorkomende problemen of vragen, van bijvoorbeeld de inspectie SZW (voorheen arbeidsinspectie) is het aan de gebruiker zelf om de deugdelijkheid van de entresolvloer aan te tonen.

Bij ons vloersysteem wordt een gebruikshandleiding geleverd waarin omschreven staat op welke punten u zelf inspecties uit kunt voeren. Ook staat hierin vermeld wat voor onderhoud wij adviseren te plegen. In geval van het ontdekken van een schade doet u er verstandig aan contact met ons op te nemen. In de meeste gevallen is een schade eenvoudig te repareren.

Onze eigen keurmeesters kunnen voor u een periodieke veiligheidsinspectie uitvoeren. Onze keurmeester inspecteert uw entresolvloer zodat u veilig en vertrouwd met uw entresolvloer kunt werken. Na afloop ontvangt u een keurrapport met officieel bewijs. Zo wordt het risicoaspect van de magazijninstallatie afgedekt en waarborgt u een veilige werkomgeving.

Geef een reactie